SOMMARUPPEHÅLL 22/6 — 2/8 2020

Kansliet är stängt för sommaruppehåll v 26-31 2020.

Vi följer upp mail och Facebook och återkopplar vid behov så snart vi kan.

Vid akuta ärenden vänligen kontakta vår ordförande Karin Strömsholm på
mobil 0706-409123.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen/Kansliet