JUL-uppehåll 21/12 2020 till 8/1 2021.

RBU Julhälsning 2020 (Hemsidan)

Vi följer upp mail och Facebook och återkopplar så snart vi kan.

Vid akuta ärenden vänligen kontakta vår ordförande, Karin Strömsholm, på mobil 0706-409123.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen/Kansliet